JHRF i Almedalen (Visby)

Järnvägshistoriska Riksförbundet deltar tillsammans med "Transporthistoriskt nätverk" (bland annat Museibanornas Riksorganisation, Arbetslivsmuseerna, Båthistoriska Riksförbundet, Motorhistoriska Riksförbundet, Svensk Flyghistorisk förening, Sveriges Segelfartygsförening och Sveriges Ångbåtsförening) i politikerveckan i Almedalen.
 
Tillsammans eller var för sig anordnar de olika föreningarna flera seminarier i en för ändamålet speciellt inredd godsvagn som transporteras till området. Det finns alltid minst en speciellt inbjuden deltagare (chef, ansvarig eller liknande), och naturligtvis är allmänheten väkommen att lyssna och i vissa fall ställa frågor.

Seminarium i godsvagn, Almedalen 2014. Foto Åke Paulsson.
Seminarium i godsvagn, Almedalen 2014. Foto Åke Paulsson.
 

Läs mer:
      Almedalen 2016
      Almedalen 2015
      Almedalen 2014

top
"; "; "; ";