Uppdateringar av hemsidan

2018-01-05

En ny remiss.
Tre nya Spårburen.
Ett nytt nyhetsbrev.

2017-10-16

Kallelsen till säkerhetsseminariet tillagd.
Två nya protokoll från styrelsemöten.
En ny remiss.
Några mindre buggar på sidan åtgärdade.

2017-10-02

Nytt nyhetsbrev.
Förhandsinformation om säkerhetsseminarium.

2017-09-18

Större uppdatering av information om styrelsens sammansättning, protokoll, nyhetsbrev, spårburen samt remissvar.
Kallelsen till höstmötet 2017 publicerad.

2017-02-21

Ny spårburen och nytt nyhetsbrev.
Nytt styrelseprotokoll.

2017-02-06

Kalendern uppdaterad.
Information om vår- och årsmöte.

2016-12-20

Kalendern uppdaterad.
Nytt remissvar.
Nya protokoll.

2016-10-21

Nytt Nyhetsbrev.

2016-10-11

Kalendern uppdaterad.
Nyhetssidan uppdaterad.
Information om säkerhetsseminarie och höstmöte.
Nya Spårburen och Nyhetsbrev.
Nya remissvar.
Nya protokoll.

2016-06-27

Kalendern uppdaterad.
Nyhetssidan uppdaterad.
Information om höstens seminarier.

2016-04-11

Minnesanteckningar från arbetsmiljöseminarium publicerade.
Ett nytt remissvar.
Länk till remissvar rättad.

2016-03-22

Nya styrelseprotokoll.
Kallelsen till arbetsmiljöseminarium publicerad.
Ny Spårburen och nya nyhetsbrev.
2016 års verksamhetsplan publicerad.
Två nya remissvar.
Kalendern uppdaterad med arbetsmiljöseminarium.
Kontaktuppgifterna och styrelsens sammansättning uppdaterad.

2016-02-08

Nyheter om TTJ.
Kallelsen och mer info om vårmötet/årsstämman publicerad.

2015-12-08

Ny sida om Almedalen 2016,
Kalendern uppdaterad,
Presentation av vårmötet 2016 på nyhetssidan,
Nya protokoll publicerade,
Ett stort antal äldre protokoll är publicerade.

2015-11-11

Uppdaterat om Almedalen 2015,
Medlemsförteckningen uppdaterad.

2015-10-17

Ny spårburen,
Nytt nyhetsbrev,
Nytt om GSM-R och 4G.

2015-10-09

Information om höstmötet,
Nytt protokoll från styrelsemöte.

2015-08-28

Nytt ordförandens nyhetsbrev,
Nya nummer av Spårburen,
Medlemsförteckningen är uppdaterad med ny medlemsförening,
Nya styrelseprotokoll,
Tre nya remissvar.

2015-06-23

Information om JHRFs deltagande i Almedalen.

2015-04-28

Nya Stadgarna publicerade,
Nya nummer av Spårburen,
Kalendern är uppdaterad,
Medlemsförteckningen är uppdaterad,
Nytt styrelseprotokoll,
Fyra nya remissvar.

2015-03-22

Löpsedeln uppdaterad.

2015-03-13

Ett nytt remissvar är publicerat.

2015-03-03

Kallelsen till vår- och årsmötet är upplagd på hemsidan.
Verksamhetsplanen Är reviderad.
Ett nytt nummer av Spårburen.
Ett nytt nyhetsbrev från ordföranden.
Flera nya protokoll publicerade.

2015-01-08

Anslagstavlan har flyttat till forumet.
Ny sida om Almedalen 2015.
Ett nytt nummer av Spårburen.
Kalendern är uppdaterad.
Nyhetssidan är uppdaterad.
Verksamhetsplanen för 2015 är publicerad.
Ett nytt styrelseprotokoll finns publicerat.

2014-12-14

Ett nytt remissvar finns publicerat. Anslagstavlan flyttar till forumet från och med årsskiftet.

2014-11-04

Ytterligare ett nyhetsbrev från ordföranden är publicerat.

2014-10-28

Nytt nyhetsbrev från ordföranden är publicerat.

2014-10-13

En ny "Spårburen" är publicerad.

2014-09-30

Anslagstavlan (köp och sälj) är åter på plats! Ni hittar den under fliken "Övrigt".

2014-09-28

Kalendern omarbetad med evenemangen klickbara (om de har information att visa).
Information om höstmötet kompletterad på nyhetssidan, samt kallelsen till detsamma upplagd.

2014-09-26

Nytt remissvar inlagt.
Ny sida med protokoll från förbundets möten.

2014-08-27

En sammanfattning av årets Almedalsvecka finns under "Vår verksamhet - Almedalen".

2014-08-26

En ny flik under "Vår verksamhet": Seminarier och kurser. Säkerhets- och utbildningsseminarium tillagt i kalendern.

2014-08-25

Medlemssidan uppdaterad.

2014-07-08

En ny "Spårburen" är publicerad.

2014-06-21

Nytt remissvar inlagt.

2014-06-19

Ny avdelning "JHRF som remissinstans" tillagd under rubriken "Vår verksamhet".

2014-06-11

En helt ny hemsida lanseras. Innehållet är dock i stort det samma som tidigare!

2014-06-08

Hemsidan har fått en ansiktslyftning och ny redaktion. Målsättningen är att kunna hålla hemsidan uppdaterad med det senaste, men eftersom även detta sker ideellt så kan det förekomma fördröjningar, vi ber om överseende med detta!

top
"; "; "; ";