Almedalen 2014           JHRF & MRO

Uppdaterad 2014-08-27 med sammanfattning
 

Årets upplaga av Almedalsveckan präglades av höstens val, varför JHRF och MRO (och övriga deltagarna från Transporthistoriskt nätverk) kanske inte fick riktigt det genomslag som man hoppades på. Trots allt hölls mer än 3300 seminarier under veckan, varav 5 i vår godsvagn (se program nedan). Våra seminarier i godsvagnen lockade 6-25 delatagare per seminarium, vilket får anses som mycket bra med tanke på konkurrensen från höstens val.
Mer information och utförligare beskrivning av de seminarier som genomfördes finns i "Spårburen 2014:6".

På området fanns - förutom godsvagnen - två veteranbilar, en veteranmotorcykel och två veteranmopeder tillsammans med några tält.
Bland monterns besökare under veckan kan nämnas Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, Per Lodenius (C), Arbetets museums chef Niclas Cserhalmi, Christer Fuglesang, Mats Persson från Riksförbundet Sveriges museer, Stefan Back från Transportindustrigruppen, Branschföreningen Tågoperatörernas VD Christel Wiman samt kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth.

Seminarium. Foto Åke Paulsson
Seminarium, Järnvägens kulturarv - inte bara männens värld, med Lizette Hidlund och Alexandra Sjöberg. Foto Åke Paulsson

 
 

Programinformation så som den presenterades inför Almedalsveckan 2014:

Besök oss i Visby på Gotland under Almedalsveckan 30 juni-3 juli 2014.
Årets Almedalsvecka kommer att bli större än någonsin. JHRF och MRO kommer tillsammans med flera föreningar inom "Transporthistoriskt nätverk" (bland annat Arbetslivsmuseerna, Båthistoriska Riksförbundet, Motorhistoriska Riksförbundet, Svensk Flyghistorisk förening, Sveriges Segelfartygsförening och Sveriges Ångbåtsförening) att finnas på plats på monterplats 620 i Norra hamnen. Vår godsvagn kommer att fungera som seminarielokal, och på området kommer det även att finnas ett antal tält och någon veteranbil.

Under veckan kommer JHRF och MRO att hålla flera intressanta seminarier:

Dag och tid Innehåll
Måndag
kl 11-12
 
Våra unika Järnvägsmiljöer
Så räddar vi den kulturhistoriska järnvägsmiljön. Det fasta järnvägshistoriska kulturarvet, t.ex. stationsmiljöer: Hur ska det bevaras?
Tisdag
kl 11-12
Museitågen som turistattraktion
De svenska museitågen som en betydande del inom kulturturismen.
Onsdag
kl 11-12
Museitågen, en del av det europeiska Järnvägsnätet
Museitågen är nu representerade i Europeiska Järnvägsbyrån (ERA).
Torsdag
kl 11-12
 
Järnvägens kulturarv - inte bara männens värld
Nya perspektiv med tjej- och ungdomssatsningar. Kvinnorna, ungdomarna och museitågen: Hur vi engagerar vi nya aktiva medlemmar.

Dessutom kommer några av de andra organisationerna att hålla seminarier på platsen, i godsvagnen eller i en bil. Mer om seminarierna finns på Almedalsveckans hemsida, sök på monter H620 bland arrangemangen.

top
"; "; "; ";