"Spårburen" och "Ordförandens nyhetsbrev"

Nyheter och information inom JHRF publiceras till medlemmarna och andra intressenter genom de två organen "Spårburen" och "Ordförandens nyhetsbrev".

"Spårburen" utkommer ungefär varannan månad och innehåller en sammanställning av vad som har hänt inom förbundet, medan "Ordförandens nyhetsbrev" utkommer som ett komplement då en mindre mängd information finns att delge.

"Spårburen" och "Ordförandens nyhetsbrev" delges normalt medlemmarna via e-post, men kan även läsas genom att klicka på önskad titel nedan.

Spårburen Datum   Nyhetsbrev Datum
Spårburen 2017:7 2017-12-31      
Spårburen 2017:6 2017-12-26      
Spårburen 2017:5 2017-10-18   Styrelsens nyhetsbrev 2017-10-22
Spårburen 2017:4 2017-08-13   Styrelsens nyhetsbrev 2017-09-29
Spårburen 2017:3 2017-08-03      
Spårburen 2017:2 2017-05-04   Styrelsens nyhetsbrev 2017-03-05
Spårburen 2017:1 2017-01-29   Styrelsens nyhetsbrev 2017-02-14
      Styrelsens nyhetsbrev 2016-10-18
Spårburen 2016:6 2016-08-19   Styrelsens nyhetsbrev 2016-10-09
Spårburen 2016:5 2016-08-15      
Spårburen 2016:4 2016-07-02   Styrelsens nyhetsbrev 2016-07-12
Spårburen 2016:3 2016-05-03   Styrelsens nyhetsbrev 2016-05-30
Spårburen 2016:2 2016-04-21   Styrelsens nyhetsbrev 2016-03-20
Spårburen 2016:1 2016-02-16   Styrelsens nyhetsbrev 2016-03-10
      Styrelsens nyhetsbrev 2015-12-18
Spårburen 2015:7 2015-09-20   Styrelsens nyhetsbrev 2015-10-13
Spårburen 2015:6 2015-08-09   Ordförandens nyhetsbrev 2015-08-27
Spårburen 2015:5 2015-07-17      
Spårburen 2015:4 2015-04-27      
Spårburen 2015:3 2015-04-16      
Spårburen 2015:2 2015-03-15      
Spårburen 2015:1 2015-03-01   Ordförandens nyhetsbrev 2015-01-27
Spårburen 2014:7 2014-12-28   Ordförandens nyhetsbrev 2014-11-02
Spårburen 2014:6 2014-10-05   Ordförandens nyhetsbrev 2014-10-24
Spårburen 2014:5 2014-07-06      
Spårburen 2014:4 2014-06-02      
Spårburen 2014:3 2014-04-26   Ordförandens nyhetsbrev 2014-03-24
Spårburen 2014:2 2014-02-12      
Spårburen 2014:1 2014-01-12      
Spårburen 2013:4 2013-08-08      
Spårburen 2013:3 2013-06-04      
Spårburen 2013:2 2013-02-23      
Spårburen 2013:1 2013-02-16      
Spårburen 2012:6 2013-01-01      
Spårburen 2012:5 2012-10-09      
Spårburen 2012:4 2012-08-24      
Spårburen 2012:3 2012-07-29      
Spårburen 2012:2 2012-02-27      
Spårburen 2012:1 2012-02-08      
Spårburen 2011:6 2011-12-18      
Spårburen 2011:5 2011-09-27      
Spårburen 2011:4 2011-08-29      
Spårburen 2011:3 2011-04-14      
Spårburen 2011:2 2011-03-10      
Spårburen 2011:1 2011-03-01      
top
"; "; "; ";