JHRF Arbetsmiljöseminarium

Arbetsmiljöseminarium 2017

2016-06-27

Järnvägshistoriska Riksförbundet arrangerar även 2017 ett arbetsmiljöseminarium som främst riktar sig till medlemsföreningarnas ledande funktionärer såsom styrelseledamöter och ansvariga för olika grenar av medlemsföreningarnas verksamhet (t.ex. maskinchef, trafikchef, säkerhetschef etc). Seminariet fokuseras på gällande lagar och regler inom arbetsmiljöområdet, och som påverkar eller kan komma att påverka medlemsföreningarnas verksamhet.

2016 års arbetsmiljöseminarium kommer att hållas i början av april 2017, preliminärt på Kulturhuset Scenit i Örebro (ett stenkast från Örebro centralstation). Seminarieledare presenteras senare.

Tider  
9:00 Säkerhetsseminariet börjar
10:00 Förmiddagsfika
12:00-13:00 Lunch
14:30 Eftermiddagskaffe
16:00 Arbetsmiljöseminariet avslutas
   
Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Seminariet är kostnadsfritt för anmälda deltagare. JHRF bjuder på fika.
För anmäld deltagare som utblir utan giltig anledning debiteras en kostnad om 500 kr.

Arbetsmiljöseminarium 2016

2016-04-02

2016 års möte avhöslls som planerat den 2/4 med 15 deltagare inkl seminarieledaren. Det var ett bra seminarium med mycket dialoger mellan deltagarna.
 
Läs minnesanteckningarna från seminariet (klicka här).

Järnvägshistoriska Riksförbundet arrangerar 2016 ett arbetsmiljöseminarium som främst riktar sig till medlemsföreningarnas ledande funktionärer såsom styrelseledamöter och ansvariga för olika grenar av medlemsföreningarnas verksamhet (t.ex. maskinchef, trafikchef, säkerhetschef etc). Seminariet fokuseras på gällande lagar och regler inom arbetsmiljöområdet, och som påverkar eller kan komma att påverka medlemsföreningarnas verksamhet.

2016 års arbetsmiljöseminarium kommer att hållas den 2 april 2016 på Kulturhuset Scenit i Örebro (ett stenkast från Örebro centralstation). Seminarieledare är Richard Wester från Arbetsmiljöverket.

Kallelsen med program (klicka här).

Anmälan enligt rutin i kallelsen senast 2016-03-27 så att vi hinner boka fika till alla deltagare.

Tider  
9:00 Säkerhetsseminariet börjar
10:00 Förmiddagsfika
12:00-13:00 Lunch
14:30 Eftermiddagskaffe
16:00 Arbetsmiljöseminariet avslutas
   
Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Seminariet är kostnadsfritt för anmälda deltagare. JHRF bjuder på fika.
För anmäld deltagare som utblir utan giltig anledning debiteras en kostnad om 500 kr.

top
"; "; "; ";