Almedalen 2015           JHRF & MRO

Besök oss i Visby på Gotland under Almedalsveckan 28 juni-2 juli 2015.
JHRF och MRO kommer tillsammans med flera föreningar inom "Transporthistoriskt nätverk" att finnas på plats.

För att informera politiker, tjänstemän och andra intresserade om museitågsverksamheten finns riksorganisationerna JHRF och MRO för femte året i rad på plats i Almedalen. JHRF/MRO finns i hamnen i Visby måndag 29 juni - torsdag 2 juli kl 10 - 18, på en del av Transporthistoriskt Nätverks monterplats H620 invid Hamnplan, strax intill Wisby Strand.

JHRF/MRO arrangerar tre seminarier, alla kl 11:00 – 12:00 i eller invid godsvagnen på vår monterplats:
- Det första handlar om "Museitågen som turistattraktion" och äger rum måndagen 29 juni.
- Det andra handlar om "Ska det rörliga kulturarvet betala telenätets utbyggnad och samtidigt tvingas bygga sönder fordon?" och äger rum tisdagen 30 juni.
- Det tredje är visning av filmen "Fyra drömmar och tusen rivningar" om rivningen av stationshus tillsammans med efterföljande debatt och äger rum onsdagen 1 juli.
 

I år (2015) samverkar nio riksorganisationer inom det transport- och industrihistoriska området under Almedalsveckan. Vi finns alla på samma monterplats.
 

En recension av 2015 års deltagande i Almedalen finns i Spårburen nr 6-2015.

top
"; "; "; ";