Nyheter inom JHRF

Höstmöte 2018

2018-09-10

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller höstmöte helgen den 13-14 oktober 2018 i Alvesta. På lördagen hålls medlemsmöte och på söndagen hålls temamöte om utbildning.

Kallelsen med program (klicka här).

Anmälan måste ske senast 2018-10-01 så att vi hinner boka övernattning. Kom ihåg att ange eventuella kost- och logiönskemål i anmälan samt om ankomst- och avresetid inte stämmer med kallelsen!

Årsstämma med vårmöte 2018

2018-01-05

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller årsstämma och vårmöte helgen den 10-11 mars 2018 i Köping. Mer info kommer i särskild kallelse.

Säkerhetsseminarium 2017

2017-10-02

Järnvägshistoriska Riksförbundet arrangerar ett säkerhetsseminarium i Hallsberg den 11-12 november 2017. Observera att säkerhetsseminariet är obligatoriskt för de medlemsföreningar som avser delta i den gemensamma försäkringen.
Mer information om säkerhetsseminariet kommer inom kort!

Kallelsen (klicka här).

Anmälan enligt rutin i kallelsen senast 2017-11-03.

Höstmöte 2017

2017-09-10

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller höstmöte helgen den 21-22 oktober 2017 i Västervik. På lördagen hålls ett medlemsmöte som delvis är gemensamt med MRO där vi diskuterar gemensamma frågor. På söndagen hålls ett antal intressanta seminarier, se vidare på länkarna nedan. Under lördagskvällen finns möjlighet till gemensam aktivitet som anordnas i samarbete med värden TJF (rälsbusstur med mingel och samkväm).

Kallelsen med program (klicka här).

Information om seminarier m.m. (klicka här).

Anmälan enligt rutin i kallelsen senast 2017-10-07 så att vi hinner boka övernattning och möteslokal m.m. Kom ihåg att ange eventuella kost- och logiönskemål i anmälan!

Årsstämma med vårmöte 2017

2017-02-06

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller årsstämma och vårmöte helgen den 4-5 mars 2017 i Nora. På lördagen hålls ett delvis gemensamt medlemsmöte med MRO där vi bland annat diskuterar försäkringar och andra gemensamma frågor. Årsstämman hålls den här gången på söndagen. Under helgen finns möjlighet till gemensam aktivitet som anordnas i samarbete med värden NBVJ i Nora.

Kallelsen med program (klicka här).

Anmälan enligt rutin i kallelsen senast 2016-02-18 så att vi hinner boka övernattning och möteslokal m.m. Kom ihåg att ange eventuella kost- och logiönskemål i anmälan!

Säkerhets- och utbildningsseminarium

2016-06-27

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller årligen ett antal seminarier och kurser, med huvudmål att vidareutveckla och stärka våra medlemmars kunskaper och intressen. Läs mer om våra olika seminarier och kurser på länkarna nedan.

Säkerhetsseminarium 2016.

Säkerhetsseminarium 2016

2016-06-27

Järnvägshistoriska Riksförbundet arrangerar ett säkerhetsseminarium i Hallsberg den 12-13 november 2016. Observera att säkerhetsseminariet är obligatoriskt för de medlemsföreningar som avser delta i den gemensamma försäkringen.
Mer information om säkerhetsseminariet finns här -->

Höstmöte 2016

2016-06-27

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller höstmöte i Falköping den 15-16 oktober 2016.

Kallelsen (klicka här).

Säkerhetsseminarium 2016

2016-04-11

Järnvägshistoriska Riksförbundet arrangerar ett säkerhetsseminarium i Hallsberg den 21-22 maj 2016. Seminariet vänder sig i första hand till säkerhetschef, säkerhetshandläggare, trafikchef etc, men även övriga intresserade är välkomna i mån av plats. Seminariet är kostnadsfritt, se vidare i kallelsen för mer information! Mer information finns också här -->

Kallelsen med program (klicka här).

Anmälan enligt rutin i kallelsen senast 2016-05-12.

Arbetsmiljöseminarium 2016

2016-03-20

Järnvägshistoriska Riksförbundet arrangerar ett arbetmiljöseminarium i Örebro den 2 april 2016. Seminariet vänder sig till ledande funktionärer såsom styrelseledamöter och ansvariga för olika grenar av medlemsföreningarnas verksamhet (t.ex. maskinchef, trafikchef, säkerhetschef etc). Seminariet är kostnadsfritt, se vidare i kallelsen för mer information! Mer information finns också här -->

Kallelsen med program (klicka här).

Anmälan enligt rutin i kallelsen senast 2016-03-27 så att vi hinner boka fika till alla deltagare.

Årsstämma med vårmöte 2016

2016-12-08, 2016-02-08

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller årsstämma och vårmöte helgen den 19-20 mars 2016 i Nyköping. Årsstämman hålls på lördag och börjar efter lunch. Medlemsmötet hålls på söndag lunch och slutar som senast till lunch. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer medlemsmötet att hållas för att uppdatera medlemsföreningarna på de senaste händelserna inom förbundet och järnvägssverige. efter lunch på söndagen finns möjlighet till gemensam aktivitet hos värden FSVJ i Oxelösund.

Kallelsen med program (klicka här).

Anmälan enligt rutin i kallelsen senast 2016-03-07 så att vi hinner boka övernattning och möteslokal m.m. Kom ihåg att ange eventuella kost- och logiönskemål i anmälan!

Ett kort refeerat av höstmötet finns i Nyhetsbrev 2016-03-20.
Fullständiga minnesanteckningar finns inom kort på sidan för mötesprotokoll.

TTJ Moduler finns nu på Trafikverkets hemsida

2016-02-08

Den 1 mars 2016 kommer Transportstyrelsen att upphäva JvSFS 2008:7 (JTF). Det kommer att påverka aktörerna inom järnvägen i Sverige.

Alla de större infrastrukturförvaltarna kommer från den 1 mars 2016 att ha Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) som operativa regler. Innehållet i dokumentet kommer att vara identiskt med handböckerna till dagens JvSFS 2008:7, däremot kommer dokumenten att få nya omslag och de kallas moduler istället för bilagor/handböcker. Bestämmelserna kommer att omfatta exakt samma verksamheter och processer som JvSFS 2008:7.

Länk till Trafikverkets hemsida om TTJ.
Länk till Trafikverkets hemsida med TTJ-modulerna.

Nyheter om GSM-R och 4G

2015-10-17

Jonas Lindh från Trafikverkets projektgrupp för samexistens mellan GSM-R och 4G höll ett uppskattat föredrag på medlemsmötet i Arvidsjaur. Deltagarna på mötet fick också möjlighet att ställa frågor och bekanta sig med olika filter och kablar.

För många medlemsföreningar är den viktigaste informationen angående bidrag:
Det arbetas på en blankett för förskottsbetalningar till föreningar inklusive handledning. När den är klar kommer Trafikverket att skicka den till JHRF för vidarebefordran till förbundets medlemsföreningar. I blanketten fyller man i vem söker, på vilket fordon, vilken typ av installation som gjorts (CAB radio 8W eller 2W i kassett). Det ska finnas med intyg på att utrustningen fungerar som den ska, kostnader man haft ska redovisas och fakturor ska bifogas. Av fakturor för installationen ska det klart framgå vilket fordon som avses.
Det diskuteras nivå på förskott, och ett förslag är 60 % av beloppet – detta är dock inte beslutat ännu. Moms ska kunna ingå i det sökta beloppet eftersom alla medlemsföreningar inte är momsregistrerade.
Det finns en bidragstrappa: CAB-radio får max 37 500,- om installation sker senast 2016-02-28. I perioden 2016-03-01 -- 2016-06-30 blir det halva beloppet. För installationer gjorda efter 2016-07-01 utgår ingen ersättning. Ansökningar om bidrag ska vara inlämnade senast 2016-12-01.

Länk till Trafikverkets sida om samexistens mellan GSM-R och 4G.

Eftersom det är stor efterfrågan på filter, kablar och installationer är det viktigt att tillverkaren får order senast 2015-10-15 för att operatörerna ska hinna få installationen klar i tid och få fullt bidrag.
Kablar, telefoner m m levereras av Malux, telefon 0660-29 29 50.
Filterleverantören heter Kaelus, telefon 073-422 86 33 (Johan Nordhall).

Länk till Trafikverkets presentation som genomfördes på höstmötet.

Höstmöte 2015

2015-08-27, 2015-10-09, 2015-10-17

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller höstmouml;te i Arvidsjaur den 10-11 augusti 2015. Kallelse och dokumentation är nu utskickade till medlemmarna via e-post. Mötet hålls på Hotell Laponia och Arvidsjaurs Järnvägsförening bjuder på en kortare resa utmed en del av inlandsbanan.

Kallelsen (klicka här).

Programmet (klicka här).

Ett kort referat av höstmötet finns i Nyhetsbrev 2015-10-13.
Fullständiga minnesanteckningar finns på sidan för mötesprotokoll.

Vår- och årsmöte 2015

2015-01-08, 2015-03-03

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller vår- och årsmöte i Stockholm den 21-22 mars 2015. Kallelse och dokumentation är nu utskickade till medlemmarna via e-post. Mötet kommer att hållas i Alkärrshallen på Djurgården, och söndagens aktivitet blir ett besök på Beckholmen.

Kallelsen (klicka här).

Verksamhetsplan 2015

2015-01-08

På kvällens styrelsemöte fastställdes verksamhetsplanen för 2015. Ni hittar den under fliken "Övrigt - Dokument" eller genom att klicka här.

Almedalen 2015

2015-01-08

Årets upplaga av Almedalsveckan genomförs 28/6-2/7. JHRF kommer som vanligt tillsammans med sina vänorganisationer att delta. Mer information presenteras fortlöpande här.

Tågsläpp 2015

2015-01-08

Medlemsföreningarna arrangerar Tågsläpp söndagen den 26 april 2015. För mer information, se respektive medlemsförenings hemsida. Adresser hittar du här.

Höstmöte 2014

2014-09-28

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller höstmöte på Katrinebergs hotell utanför Katrineholm den 18-19 oktober 2014. Efter mötet på söndagen finns tid att besöka SÅS i Katrineholms lokstall. Mer information finns på den utskickade kallelsen.

Kallelsen (klicka här).

Sammanfattning av Almedalsveckan 2014

2014-08-27

En sammanfattning av Almedalsveckan 2014 finns nu under den nya fliken "Almedalen" under vår verksamhet.

Om JHRF i Almedalen.

Almedalsveckan 2014.

Säkerhets- och utbildningsseminarium

2014-08-26

Järnvägshistoriska Riksförbundet håller årligen ett antal seminarier och kurser, med huvudmål att vidareutveckla och stärka våra medlemmars kunskaper och intressen. Läs mer om våra olika seminarier och kurser på länkarna nedan.

Säkerhetsseminarium.

Utbildningsseminarium.

Almedalen

2014-06-10

Besök oss i Visby på Gotland under Almedalsveckan 30 juni-3 juli 2014.
Årets Almedalsvecka kommer att bli större än någonsin. JHRF och MRO kommer tillsammans med flera föreningar inom "Transporthistoriskt nätverk" (bland annat Arbetslivsmuseerna, Båthistoriska Riksförbundet, Motorhistoriska Riksförbundet, Svensk Flyghistorisk förening, Sveriges Segelfartygsförening och Sveriges Ångbåtsförening) att finnas på plats på monterplats 620 i Norra hamnen. Vår godsvagn kommer att fungera som seminarielokal, och på området kommer det även att finnas ett antal tält och någon veteranbil.

Under veckan kommer JHRF och MRO att hålla flera intressanta seminarier:

Dag och tid Innehåll
Måndag
kl 11-12
 
Våra unika Järnvägsmiljöer
Så räddar vi den kulturhistoriska järnvägsmiljön. Det fasta järnvägshistoriska kulturarvet, t.ex. stationsmiljöer: Hur ska det bevaras?
Tisdag
kl 11-12
Museitågen som turistattraktion
De svenska museitågen som en betydande del inom kulturturismen.
Onsdag
kl 11-12
Museitågen, en del av det europeiska Järnvägsnätet
Museitågen är nu representerade i Europeiska Järnvägsbyrån (ERA).
Torsdag
kl 11-12
 
Järnvägens kulturarv - inte bara männens värld
Nya perspektiv med tjej- och ungdomssatsningar. Kvinnorna, ungdomarna och museitågen: Hur vi engagerar vi nya aktiva medlemmar.

Dessutom kommer några av de andra organisationerna att hålla seminarier på platsen, i godsvagnen eller i en bil. Mer om seminarierna finns på Almedalsveckans hemsida, sök på monter H620 bland arrangemangen.

Ny och uppdaterad hemsida

2014-06-08

Hemsidan har fått en ansiktslyftning och ny redaktion. Målsättningen är att kunna hålla hemsidan uppdaterad med det senaste, men eftersom även detta sker ideellt så kan det förekomma fördröjningar, vi ber om överseende med detta!
Uppdateringar av hemsidan kommer att presenteras under fliken "Övrigt".

top
"; "; "; ";