Järnvägshistoriska Riksförbundets syfte och mål

Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF) är en ideell och politiskt obunden sammanslutning av ideella föreningar och andra organisationer vilka främjar intresset för järnvägar och spårvägar, t.ex. genom bevarande och levandegörande av fordon, föremål och miljöer av historiskt intresse, samt forskning och informationsverksamhet.

Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. I förbundet ingår 36 föreningar och organisationer med totalt ca 15 000 medlemmar.

Järnvägshistoriska riksförbundet har också ett nära sammarbete med Museibanornas Riksorganisation (MRO). Tillsammans med MRO samordnas bland annat de obligatoriska försäkringar som krävs för att bedriva järnvägstrafik på museibanor och på det nationella svenska järnvägsnätet.

Förbundets stadgar finns här.

top
"; "; "; ";