Styrelse och funktionärer

Förbundets styrelse och funktionärer väljs av medlemmarna på årsmötet.

-
Funktion Namn Telefonnummer E-post
Ordförande Anders Johansson 0706-60 58 30 anders.johansson(snabel-a)jhrf.se
Vice ordf Micke Däckfors   micke.dackfors(snabel-a)jhrf.se
Sekreterare Anders Svensson 0735-95 13 31 anders.svensson(snabel-a)jhrf.se
Kassör Sten Nordström   sten.nordstrom(snabel-a)jhrf.se
Ledamot Stefan Blomstrand   stefan.blomstrand(snabel-a)jhrf.se
Suppleant Henrik Grimlander   henrik.grimlander(snabel-a)jhrf.se
Suppleant Jonas Svartlok   jonas.svartlok(snabel-a)jhrf.se
      E-post till hela styrelsen: styrelsen(snabel-a)jhrf.se
Hemsidan Stefan Blomstrand   stefan.blomstrand(snabel-a)jhrf.se
Utbildningsgruppen   utbildning(snabel-a)jhrf.se
Valberedningen   nominering(snabel-a)jhrf.se
Revisorer   revisorerna(snabel-a)jhrf.se
top
"; "; "; ";